இந்து சமயத்தைப் பற்றி நன்கு அறிவீர்களா?

விளையாடிப் பார்ப்போமா?

 

சந்தேகங்கள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே commentsல் பதிவு

செய்யுங்கள். நீங்கள் பெற்ற மதிபெண்களை உங்கள் facebookல்

(முகபுத்தகத்தில்) பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

திரிமூர்த்திகளில் ஒருவர்?

Correct! Wrong!

அர்ஜுனனுக்கு சிவனால் கொடுக்கபட்ட அஸ்திரம்?

Correct! Wrong!

சுதர்ஷன சக்கரம் யாரருடையது?

Correct! Wrong!

கடைசி பாண்டவரின் தாய் யார்?

Correct! Wrong!

இந்துக்களின் புனித நூல் எது?

Correct! Wrong!

குருக்ஷேத்ர யுத்ததில் கிருஷ்ணர் யாருக்கு தேரோட்டினார்?

Correct! Wrong!

குந்தி தேவியின் மூத்த புதல்வன்?

Correct! Wrong!

மஹா புராணங்கள் எத்தனை?

Correct! Wrong!

உலகத்தில் இந்து சமயம் எத்தனையாவது பெரிய மதம்?

Correct! Wrong!

இந்து சமய பொது அறிவு வினாடி வினா 2
மதம் கொண்ட யானை என்ன செய்யும் தெரியுமா? ஓடு.........

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

பரவாயில்லை. மீண்டும் முயற்சி செய்க.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

நன்று. நல்ல முயற்சி.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

அதி அற்புதம். மஹா விஷ்ணுவின் பூரண அருள் உண்டு.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This